thirionet Ładowanie

Niezwykłe szaty papieskie

Papież jest najwyższym wśród księży, następcą Świętego Piotra, zasiadającym na Piotrowym Tronie. Nic więc dziwnego, że ma inne prawa w kwestii stroju w porównaniu do innych duchownych. Jakie niezwykłe elementy ubioru papieża możemy wyróżnić? Jednym z nich jest fanon, czy ręcznie tkana tkanina. To stworzona z jedwabnego materiału szata liturgiczna, która przysługuje papieżowi.

Swoim wygląda przypomina pelerynę i jest zakłada na ornat. Natomiast na fanon papież zakłada zazwyczaj jeszcze paliusz. Zarezerwowana wyłącznie dla papieża była także historyczna subcintorium, która uważana jest już jednak za relikt przeszłości. Trochę przypominała ona manipularz, czyli płaską przepaskę w kolorze identycznym co stuły czy też ornat.

Była noszona ona na pasku, nazywanym z łaciny cinctorium. Na obu końcach wyszyte były inne symbole – na jednym Baranek Boży, a na drugim krzyż. Jednak nawet papież mógł nosić subcintorium tylko i wyłącznie w trakcie uroczystych mszy świętych. Zaprzestano jej używania po II soborze watykańskim.