Najbardziej popularne szaty liturgiczne i podstawowa wiedza na ich temat

Najbardziej popularne szaty liturgiczne i podstawowa wiedza na ich temat

Szat liturgicznych jest kilka, ale rzadko kiedy katolicy wiedzą, który element stroju duchownego jest czym. Dlatego warto posiąść chociażby elementarną wiedzę na ten temat.

Podstawowym elementem bez wątpienia jest ornat. Używa się go we właściwie wszystkich czynnościach związanych z kapłaństwem i jest w zasadzie nieodzownym elementem stroju duchownych.

Na plecach tejże szaty najczęściej wyhaftowany jest krzyż, czyli jeden z ważniejszych symboli wiary chrześcijańskiej. Ornat zakładany jest zazwyczaj na albę i jest najbardziej wierzchnią warstwą liturgicznego ubioru.

Swoją własną charakterystyczną szatę ma także diakon, a nazywana jest ona mianem dalmatyki. Podobnie jak ornat, zakładana jest ona na stułę i albę.

Przedstawiana jest ona jako symbol radości, ale także sprawiedliwości wysoko respektowanych w kościele katolickim diakonów. W szczególnych przypadkach takich jak Wielki Czwartek czy święto Narodzenia Bożego, dalmatykę pod ornatem mogą nosić także biskupi.